Hoogspanningstations Oostzaan, Beverwijk en Vijfhuizen

Met Randstad 380 kV voorziet TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk. De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, ook in de toekomst, en het vergroten van de transportcapaciteit. Onderdeel van de nieuwe verbinding zijn de transformatorstations Oostzaan, Beverwijk en Vijfhuizen. Deze transformeren de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en zijn nodig om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen.

Hoogspanningstation Oostzaan

Dit station is aan de Noordzijde uitgebreid met een schakelveld. Hiermee is het mogelijk om het spanningsniveau op 380 kV te brengen, zodat de verbinding naar Beverwijk uit twee 380 kV-circuits bestaat.

De verbinding is bij de aanleg (in 2006) al ontworpen voor dit spanningsniveau. Zowel technisch als planologisch is de lijn dus berekend op 380 kV, maar hij is lange tijd bedreven op 150 kV. In 2016 heeft de omzetting naar 380 kV plaatsgevonden.

Hoogspanningstation Beverwijk

In Beverwijk is een nieuw 380 kV hoogspanningstation gebouwd.

Hoogspanningstation Vijfhuizen

Op bedrijventerrein De Liede is naast het  bestaande 150 kV transformatorstation een 380 kV-station gebouwd. De bouw was eind 2016 gereed.