Wat is een inpassingsplan?

Onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling is het Inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau en wordt vastgesteld door de ministers van EZ en IenM. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van een gemeente.

Een Inpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen.
Zo bevat het onder andere:

  • Een kaart waarop de exacte ligging van het project is aangegeven.
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor het project.
  • Een motivatie voor de uitbreiding van het station en een toelichting op hoe het plan wordt uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en behoud van archeologische waarden.